ብዛዕባ እዚ መርበብ ሓበሬታ ሕቶ ወይ ርእይቶ እንተደኣ ሃልይኩም፡ በቲ ኣብዚ ዚቐርብ ትሕዝቶ እንተደኣ ተገልጊልኩም እሞ ክትልግስዎ እትደልዩ ሓሳባት እንተሃልዩ፡ ነዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምዕባዩን ምምዕባሉን ሓሳባት እንተሓልይኩም ከምእዉን ክትጥቀሙ እንከለኹም ዝኾነ ይኹን ተክኒካዊ ጸገማት ምስዘጋጥመኩም እዚ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ቅጥዒ ብምምላእ ክትልእኹልና ነተባብዓኩም።

[contact-form-7 404 "Not Found"]